1 kwietnia 2022 r.

Zmiana Prezesa Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Justyna Pesta objęła funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” od 1 kwietnia 2022 r. W składzie Zarządu Fundacji pozostaje Monika Maron oraz Arkadiusz Ciesielski, którzy zostali powołani przez Radę Fundacji na kolejną trzyletnią kadencję.

Justyna Pesta przed objęciem funkcji Prezesa pracowała w Funduszu Grantowym na stanowisku Koordynatora. Przed rozpoczęciem pracy w Fundacji była zatrudniona przez cztery lata w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku jako Starszy Specjalista ds. projektów edukacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła także m.in. przez osiem lat w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Obecnie swoją funkcję będzie łączyła z pracą wykładowcy na studiach podyplomowych oraz doradcy zawodowego.

Nowa Prezeska zastąpiła na stanowisku Justynę Chrobot, która pracowała w Funduszu przez trzy lata. Funkcję Prezesa pełniła przez ostatnie dwa lata, rozstając się z Fundacją z powodu wygaśnięcia kadencji oraz nowych wyzwań zawodowych.

Zgodnie ze statutem Fundacji, kadencja Zarządu jest łączna i trwa trzy lata. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Pierwszy skład Zarządu został powołany w 2005 roku przez Fundatorów i założycieli, którymi są PKN ORLEN S.A., Miasto Płock oraz Basell ORLEN Polyolefins. Partnerem wspierającym działalność Fundacji jest także Fundacja Levi’s Strauss.

Skład Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu – Justyna Pesta

Członek Zarządu – Monika Maron

Członek Zarządu – Arkadiusz Ciesielski

Organami Fundacji są: Rada Fundatorów, Rada Fundacji, Zarząd oraz Rada Programowa.

W tym roku spośród wielu zadań i obowiązków Fundacji będzie m.in. ogłoszenie i udzielenie wsparcia płockim społecznikom przy realizacji projektów wakacyjnych oraz w ramach V edycji projektów grantowych dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, a także w XI edycji projektów grantowych dla organizacji pozarządowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sześć + 11 =

Post comment