Rada Fundatorów oraz Rada Fundacji dokonały zmian w składzie osobowym Zarządu, Rady Programowej oraz Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Rada Fundatorów na wniosek Basell Orlen Pololefins odwołała ze składu Rady Fundacji Krzysztofa Sieczkowskiego, który pracował na rzecz Fundacji od początku jej powstania. Jego miejsce w składzie zajął, również desygnowany przez BOP, Jacek Choroszewski.

Jacek Choroszewski w swojej karierze zawodowej związany był z PKN ORLEN S.A., obecnie w Basell Orlen Polyolefins pracuje na stanowisku: Dyrektor Personalny. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Wśród największych zainteresowań wymienia podróże oraz sport, szczególnie piłkę nożną. Był reprezentantem UŁ, razem z drużyną BOP, której był kapitanem, zdobył II miejsca w 2006 roku w rozgrywkach Corporate Games w Budapeszcie, 5. miejsce w turnieju Corporate Games w Bilbao.

Zgodnie ze statutem, Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne. Zasiadają w niej osoby desygnowane przez Fundatorów. Urząd Miasta Płocka reprezentują Prezydenci Tomasz Kolczyński i Piotr Kubera, PKN ORLEN S.A. Beata Karpińska i Zbigniew Burżacki, a Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Dorota Chmiel – Przewodnicząca Rady oraz Jacek Choroszewski. Praca w Radzie Fundacji ma charakter charytatywny.

Zmiany dotknęły również zarządu i Rady Programowej. Marzec to bowiem okres, w którym upływa dwuletnia kadencja zarządu. Rada Fundatorów oraz Rada Fundacji pozytywnie zaopiniowały i przyjęły sprawozdania: merytoryczne i finansowe z pracy w 2009 roku, na tej podstawie udzieliły absolutorium odchodzącemu zarządowi. Na kolejną kadencję do pracy w zarządzie Rada Fundacji powołała Iwonę Tandecką – prezesa oraz Arkadiusza Ciesielskiego – członka zarządu. Miejsce Małgorzaty Wójkowskiej, która zrezygnowała z pracy w Fundacji, Rada powierzyła Izabeli Prądzyńskiej.

Izabela Prądzyńska jest płocczanką, zawodowo związana z Urzędem Miasta Płocka, gdzie pełni funkcję Rzecznika Konsumentów. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła również aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Płocku. Jej zainteresowania koncentrują się wokół kina ( wszystkie filmy Ala Pacino) i polityki, a za największy sukces uważa to, iż może wykonywać pracę, o jakiej marzyła w dzieciństwie. Wśród największych marzeń, wymienia napisanie i obronienie pracy doktorskiej, ale również to, by w przyszłości mogła być wzorem dla swojej jeszcze maleńkiej córeczki.

Rada Fundacji powołała również nowy skład Rady Programowej, która jest organem doradczym Fundacji. Przewodniczącym Rady został Kazimierz Waluch, kolejną kadencję w Radzie pracować będą Pan Leszek Harabasz, Tomasz Korga oraz Halina Płuciennik. Pierwszą kadencję rozpoczęli właśnie Joanna Koprowicz oraz Adam Mieczykowski.

Praca w Radzie Programowej ma charakter charytatywny. Jej członkowie opiniują działania Fundacji i wnioski, jakie wpływają w ramach konkursów grantowych. Dlatego też chcieliśmy, by była reprezentantem wszystkich środowisk, w jakich działa Fundacja- mówi Dorota Chmiel Przewodnicząca Rady Fundacji. Kadencja Rady trwa rok.

W imieniu Rady Fundacji chciałabym również podziękować wszystkim, którzy pracowali dla rozwoju Fundacji w ostatnich latach, szczególnie odchodzącym: Krzysztofowi Sieczkowskiemu oraz Małgorzacie Wójkowskiej. Ich aktywny wkład w działania Rady i zarządu był nieoceniony. Jednocześnie chciałbym pogratulować nowo wybranym członkom Rady, zarządu i Radzie Programowej. Mamy nadzieję, iż praca dla Fundacji, która wciąż stanowi unikalny w skali kraju przykład partnerstwa biznesu i samorządu na rzecz organizacji pozarządowych, przyniesie Państwu wiele satysfakcji i przełoży się na jeszcze lepsze działania założonej przez UMP, PKN ORLEN oraz BOP Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” – mówi Dorota Chmiel Przewodnicząca Rady Fundacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + cztery =

Post comment