Rada Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” odbyła pierwsze spotkanie w nowym składzie. Zgodnie z decyzją Andrzeja Nowakowskiego, Prezydenta Miasta Płocka, jego miejsce w Radzie Fundatorów zajął Roman Siemiątkowski, Wiceprezydent Miasta Płocka.

Decyzją pozostałych Członków Rady – Leszka Kurnickiego, Dyrektora Wykonawczego ds. Marketingu i Komunikacji Koropracyjnej w PKN ORLEN S.A. oraz Jerzego Nowalińskiego, Wiceprezesa, Dyrektora ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Roman Siemiątkowski przejął także funkcję Przewodniczącego Rady Fundatorów.

Radę Fundatorów tworzą przedstawiciele Fundatorów Fundacji. Do jej zadań należy m.in. powoływanie członków Rady Fundacji, opiniowanie pracy Fundacji oraz podejmowanie uchwał w zakresie zmian w statucie, połączenia Fundacji z inną fundacją bądź jej likwidacji.

Podczas pierwszego spotkania Członkowie Rady Fundatorów podjęli także decyzję o wprowadzeniu zmian w składzie Rady Fundacji. Odwołali przedstawicieli Miasta – Wiceprezydentów Romana Siemiątkowskiego oraz Cezarego Lewandowskiego. W ich miejsce powołali natomiast Marka Bębenistę, Dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka oraz Piotra Gryszpanowicza, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg.

Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne. Powołuje członków Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej. Decyduje o kierunkach działalności Fundacji i nadzoruje pracę zarządu.

Najbliższe posiedzenie Rady Fundacji odbędzie się 23 marca. Poświęcone będzie przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2011 rok oraz uchwaleniu budżetu na rok 2012.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sześć + dwanaście =

Post comment