Piotr Żehaluk został nowym członkiem Rady Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Na stanowisko został nominowany przez Fundatora Fundacji, spółkę Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Na stanowisku zastąpił Pana Jerzego Nowalińskiego.

Pan Piotr Żehaluk jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Produkcji w BOP. Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze produkcji i łańcucha dostaw, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach. Ostatnio był Członkiem Zarządu Avon Operations Polska Sp. z o.o. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Kingspan Insulation Sp. z o.o. oraz Opoczno SA. Piotr Żehaluk ukończył Technologię Chemiczną w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia Zarządzania Firmą w Wyższej Szkole Biznesu – National Loius University w Nowym Sączu. Posiada również dyplom Executive MBA Nottingham Trent University i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu w Poznaniu.

Skład Rady Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest trzyosobowy. Tworzą ją przedstawiciele Fundatorów Fundacji. Urząd Miasta Płocka reprezentuje Pan Roman Siemiątkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej, PKN ORLEN Pan Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu w Koncernie. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w sprawach związanych z działalnością Fundacji, do jej kompetencji należy uchwalanie najważniejszych zmian dotyczących funkcjonowania jej organów. Rada Fundatorów opiniuje także coroczne plany działań Fundacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedem − 1 =

Post comment