Założeniem projektu było podwyższenie poziomu wykształcenia dzieci z Płocka oraz zainteresowanie naukami ścisłymi w przyjaznych warunkach z wykorzystaniem ciekawych metod i doświadczeń. W ramach projektu zostały przeprowadzone nieodpłatne zajęcia z chemii polegające na samodzielnym przeprowadzaniu doświadczeń przez dzieci (2 x w tyg.; 42 zajęcia + 4 godz. projekt konkursowy na zakończenie).

Projekt skierowany do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 11-14 lat – 25 os.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu „Zrozumieć świat przez doświadczenia” jest Fundacja NowyStart.PL. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach X edycji konkursu grantowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 5 =

Post comment