Nowe komputery w Świetlicy to lepsze warunki do nauki

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia zakończyły projekt! W drugiej edycji konkursu grantowego Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia , które na płockiej Starówce prowadzi Internat dla dziewcząt uczących się i pracujących a także Świetlicę socjoterapeutyczną , wystąpiło o grant na projekt „ Podnoszenie jakości pomocy niesionej młodzieży gromadzącej się w Świetlicy im. Anioła Stróża prowadzonej przez Zgromadzenie…