Siostry Matki Bożej Miłosierdzia zakończyły projekt!

W drugiej edycji konkursu grantowego Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia , które na płockiej Starówce prowadzi Internat dla dziewcząt uczących się i pracujących a także Świetlicę socjoterapeutyczną , wystąpiło o grant na projekt „ Podnoszenie jakości pomocy niesionej młodzieży gromadzącej się w Świetlicy im. Anioła Stróża prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku”. Fundacja na wyposażenie świetlicy w dwa komputery i kserokopiarkę przyznała grant w wysokości 10 500 zł.

Sprzęt zakupiłyśmy i teraz już służy naszym podopiecznym- mówi koordynator projektu siostra Angelika. Ułatwia prowadzenie zajęć w Świetlicy, usprawnia też pracę biura. Dziś już nikomu nie trzeba powtarzać jak ważnym źródłem wiedzy i jak pomocnym narzędziem w jej zdobywaniu dla młodzieży jest komputer i internet- dodaje siostra Angelika.

Obecnie w Internacie prowadzonym przez Siostry mieszka 13 dziewcząt uczących się i studiujących. Codziennie natomiast, z zajęć prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej korzysta dodatkowo jeszcze 20 osób. Tu mogą spokojnie odrobić lekcje, skorzystać z komputera, czy też wziąć udział w grach i zabawach organizowanych przez siostry. Największym szczęściem dla nas jest, gdy jeden z podopiecznych przyprowadza ze sobą kolegę. Wtedy wiemy, że praca przynosi efekt- dodaje siostra Angelika.

W najbliższych planach siostry mają rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Plany uwzględniają także rozbudowę budynku dostosowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą. W tych działaniach Zgromadzenie również otrzymało pomoc Fundacji. W pierwszej edycji konkursu grantowego na opracowanie projektu budowlanego, inwentaryzację architektoniczno- konserwatorską, audyt energetyczny oraz projekt i badania geologiczne terenu Sanktuarium, gdzie miało miejsce pierwsze objawienia Jezusa Chrystusa Siostrze Faustynie, Fundacja przyznała grant w wysokości 40 000 zł. Rozbudowa Sanktuarium potrwać ma do końca 2013 roku.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w II edycji konkursu grantowego wsparła Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w realizacji projektu „Podnoszenie jakości pomocy niesionej młodzieży gromadzącej się w Świetlicy im. Anioła Stróża prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku” kwotą 10 500 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

szesnaście + jedenaście =

Post comment