Pieniądze czekają! Ruszyły konkursy grantowe Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zainaugurowała dwie edycje konkursów grantowych. Po raz siódmy już zapraszamy do aplikowania po granty do 25 tys. zł płockie organizacje pozarządowe i po raz pierwszy otwieramy konkurs dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Termin składania wniosków w obu konkursach mija 8 stycznia 2015 r. Konkurs będzie sfinansowany z darowizn PKN…