Działalność Fundacji została wyróżniona w Kampanii SDG’s

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest dobrą praktyką i wzorem do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) w Polsce. Dlatego też twórcy kampanii promującej wspomniane cele ujęli ją w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”. Dokument ten, to 15 najciekawszych, starannie wyselekcjonowanych dobrych praktyk biznesowych oraz CSR, realizujących SDGs, a także ideę partnerstw, docenionych…