Fundusz Grantowy wśród 30 najlepszych inicjatyw społecznych w Polsce

Fundusz Grantowy wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce  „Fundusz Grantowy dla Płocka” został uznany za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Wyboru dokonało grono niezależnych ekspertów zajmujących się w praktyce zawodowej społeczną odpowiedzialnością w biznesie. Do głosowania wytypowano łącznie 180 inicjatyw społecznych, zarówno o…