Fundusz Grantowy wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce

 „Fundusz Grantowy dla Płocka” został uznany za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Wyboru dokonało grono niezależnych ekspertów zajmujących się w praktyce zawodowej społeczną odpowiedzialnością w biznesie.

Do głosowania wytypowano łącznie 180 inicjatyw społecznych, zarówno o charakterze lokalnym jak też ogólnopolskim. To spośród nich eksperci rozumiejący wyzwania społecznej odpowiedzialności w biznesie i zrównoważonego rozwoju, a zarazem osoby piastujące stanowiska służbowe związane z kwestiami CSR, dokonały wyboru tych najcenniejszych. Wyłoniono w sumie 60 projektów: po 30 lokalnych i 30 ogólnopolskich. Eksperci poprzez wybranie projektów w każdej z dwóch kategorii, oddawali głos na ich zdaniem najbardziej wartościowe. Grono osób, które zostało zaproszone do głosowania zostało wytypowane przez organizatorów. Ogłoszenie list najlepszych projektów w obu kategoriach odbyło się 10 października tego roku w Warszawie,  podczas konferencji „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, zorganizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośrodek THINKTANK oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jest nam niezmiernie miło, i czujemy się zaszczyceni, że nasza działalność została zauważona i wyróżniona wśród de facto wielu tysięcy przedsięwzięć w Polsce.

Organizatorom i ekspertom serdecznie dziękujemy!!

 

Nasze atuty:

  • 16 lat nieprzerwanej działalności
  • 5 600 000 zł łącznego dofinansowania projektów społecznych dla płocczan
  • 107 000 uczestników dofinansowanych projektów
  • 400 dofinansowanych projektów dla NGO oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych
  • 1pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Środkowo-Wschodniej utworzona w partnerstwie biznesu i samorządu pod auspicjami UNDP (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju)
  • Pierwsi w Płocku wdrażamy streetworking tj. pedagogikę podwórkową
  • Pierwsi w Płocku umożliwiamy powstanie Stowarzyszenia, które skupia pedagogów pracujących, wspierających i organizujących dzieciom zajęcia w ramach streetworkingu
  • Jesteśmy inicjatorem projektów, inspirujący lokalną społeczność do realizacji celów zrównoważonego rozwoju – SDG’s
  • Stanowimy silne wsparcie dla płockich NGO oferując im możliwość finansowania zadań ciekawych, interdyscyplinarnych, wykraczających poza standardowe ramy.

Więcej informacji:

Fundusz Grantowy wśród najlepszych projektów 30-lecia w Polsce

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/ranking-30×30-spoleczne-projekty-biznesu-ostatniego-30-lecia/

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwa × cztery =

Post comment