Ogłaszamy X i IV edycję konkursu grantowego!!!

Masz pomysł na projekt społeczny? Szukasz pieniędzy na jego realizację? Zgłoś się do nas! Sfinansujemy projekty dla płocczan. Wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 23 listopada 2020 Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” po raz kolejny zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie projektów służących mieszkańcom Płocka. To już X…