Masz pomysł na projekt społeczny?

Szukasz pieniędzy na jego realizację?

Zgłoś się do nas!

Sfinansujemy projekty dla płocczan. Wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 23 listopada 2020

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” po raz kolejny zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie projektów służących mieszkańcom Płocka. To już X edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz IV edycja, w ramach której środki finansowe zostaną przyznane osobom indywidualnym i podmiotom niezrzeszonym.

Środki finansowe umożliwiające realizację projektów dla płocczan pochodzą od Fundatorów Fundacji – PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins oraz darowizny Levi Strauss Foundation.

Organizacje pozarządowe mogą aplikować o granty do 25 tys. zł.

Osoby indywidualne i grupy nieformalne mogą uzyskać do 5 tys. zł.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i w trosce o bezpieczeństwo uczestników, w tym roku nie odbędzie się spotkanie inauguracyjne nowej edycji konkursu grantowego. Dlatego zachęcamy do kontaktu:

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy dla Płocka od ponad 17 lat, jest tradycyjnie wsparcie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Fundusz Grantowy dla Płocka i społecznie odpowiedzialni Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, przede wszystkim w świecie pogrążonym w epidemii koronawirusa, ale także trudności gospodarcze, społeczne, klimatyczne i edukacyjne, osiągnęły poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też w ramach konkursu będą promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju SDGs http://www.un.org.pl/. Ich realizacja poprzez wszystkie dostępne środki, w tym również przez sieć Internet, jest szansą na to, aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość, szczególnie w obliczu dzisiejszych wyzwań.

Wierzymy, że pomysły dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu grantowego będą innowacyjne, dostosowane do obecnie panujących warunków, wykorzystujące nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne, które posłużą całej społeczności mieszkańców Płocka.

Wnioski konkursowe można składać do 23 listopada, do godz. 15:00.

Formularze konkursowe oraz regulamin konkursu ( Regulamin.pdf ) dostępne będą na naszej stronie:

Konkursy grantowe

Dotychczas Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka wsparła 400 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 5.5 mln. zł. udział w nich wzięło ponad 100 tys. osób.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Założycielami Fundacji są PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock. Fundusz jest także cykliczne wspierany przez Fundację Levis Strauss. Płocki model współpracy stworzony przed 17 laty został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA a nawet w Chinach. Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany w 2019 roku za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Fundacja została także umieszczona w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15. wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dziewiętnaście + 15 =

Post comment