Uwaga – dziś o godzinie 15:00 upływa termin składania wniosków !!!

28 listopada o godzinie 15:00 kończy się czas na złożenie wniosków w ramach XI i V edycji konkursów grantowych. Szczegóły na www.fundusz-grantowy.pl w zakładce Konkursy grantowe pod linkami: Dla organizacji pozarządowych: https://fundusz-grantowy.pl/konkursy-grantowe/konkursy-grantowe-dla-ngo/xi-edycja/ Dla osób indywidualnych i grup nieformalnych: https://fundusz-grantowy.pl/konkursy-grantowe/konkursy-grantowe-dla-osob-indywidualnych/v-edycja/

Ogłaszamy konkurs grantowy w ramach XI edycji dla organizacji pozarządowych i V edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów służących mieszkańcom Płocka. To już XI edycja konkursu, w której zostaną przyznane finanse organizacjom pozarządowym oraz V edycja w ramach, której środki finansowe otrzymają osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone. O dotacje można się ubiegać…

Nadal trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Zdrowie dla Płocka”

Fundacja ORLEN do 30 września 2022 r. przyjmuje wnioski do trzeciej edycji programu „Zdrowie dla Płocka”, którego celem jest promocja profilaktyki zdrowotnej. Fundacja przeznaczy 300 tys. złotych na organizację m.in. zajęć sportowych, warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania oraz szkoleń dotyczących zapobiegania zachorowaniom. O darowiznę mogą wnioskować organizacje z Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Wnios​​ki…

Lista laureatów konkursu „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło”

Fundusz Grantowy sfinansuje wakacje dla najmłodszych płocczan! Jest nam niezmiernie miło, że obejmujemy swoją opieką grupę 590 dzieci zapewniając im ciekawe i bezpieczne półkolonie. Organizację czasu wolnego dla najmłodszych zapewni sześć organizacji pozarządowych. Letni wypoczynek zostanie dofinansowany przez Fundację w ramach organizowanego już po raz dziewiąty konkursu „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło”. Fundacja „Fundusz…