IMG_5490

IMG_5400

IMG_5385

IMG_5422

IMG_5461

IMG_5486

IMG_5478

IMG_5353

IMG_5575

W dniu 26 października 2022 r. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprosił organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów służących mieszkańcom Płocka. To już XI edycja konkursu, w której zostaną przyznane finanse organizacjom pozarządowym oraz V edycja w ramach, której środki finansowe otrzymają osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone. O dotacje można się ubiegać do 28 listopada.
Środki finansowe dzięki którym Fundusz Grantowy dla Płocka wspiera miejskie organizacje pozarządowe oraz pomysły na realizację projektów płocczan dla płocczan pochodzą od Darczyńców Fundacji. Należą do nich PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins, a także Levi Strauss Foundation oraz płocki samorząd. Kolejne czeki na dalszą działalność Fundacji i realizację projektów dla mieszkańców Płocka zostały dziś przekazane przez ich przedstawicieli. Czek w imieniu PKN ORLEN wręczyła przewodnicząca Rady Fundacji Wioletta Kulpa, natomiast w imieniu Basell Orlen Polyolefins darowiznę przekazał Jacek Choroszewski, który pełni funkcję członka Rady Fundacji. Dotację na kolejną edycję konkursu grantowego dla płockich organizacji przekazała również Joanna Urbanek Przewodnicząca Rady Programowej oraz przedstawicielka Levi Strauss Foundation.
Organizacje pozarządowe, które mają pomysły służące mieszkańcom Płocka mogą aplikować o granty do wysokości 25 tys. zł. Natomiast grupy nieformalne oraz mieszkańcy, którzy nie należą do żadnych organizacji mogą uzyskać środki finansowe w wysokości do 5 tys. zł. na projekt. Laureatów grantów poznamy w styczniu przyszłego roku.
Dofinansowanie można uzyskać m.in. na: imprezy kulturalne, szkolenia i warsztaty, dyskusje panelowe, spotkania (warsztaty, debaty, pokazy, wykłady), działania edukacyjne i twórcze, akcje plenerowe, publikacje i materiały edukacyjne (ulotki, produkcje audiowizualne itd.).
Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy dla Płocka od niemal 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka. Fundusz Grantowy dla Płocka i społecznie odpowiedzialni Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, a także trudności gospodarcze, społeczne, klimatyczne i edukacyjne, osiągnęły poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki, czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też w ramach konkursu od 2018 roku są promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Zdaniem ich twórców realizacja SDG’s, jest szansą na zapewnienie obecnym jak i przyszłym pokoleniom lepszej przyszłości, szczególnie w obliczu dzisiejszych wyzwań. Wierzymy, że pomysły dofinansowane w kolejnej edycji konkursu grantowego będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Płocka, a przy okazji innowacyjne i nietuzinkowe.

Formularze konkursowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Fundacji. Pytania należy kierować pod nr tel. 601 07 05 06 lub e-mail: kontakt@fundusz-grantowy.pl; w dniach pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedemnaście + dziewiętnaście =

Post comment