XVI,69 S.Sokolowski, De vere et falsae Ecclesiae…, Cracoviae 1583

XVI,69 S.Sokołowski, De vere et falsae Ecclesiae, Cracoviae 1583

XVI,69 S.Sokołowski, De vere et falsae Ecclesiae.., Cracoviae 1583

XVI,74 Statuta provincie Gnesnensis, Kraków 1527

XVI,74 Statuta provincie Gnesnensis.., Kraków 1527

XVI,74 Statuta provincie Gnesnensis…Kraków 1527

XVI,76 S.Grodzicki, O czyscu kazania wtóre,Wilno 1593

XVI,87 Stanów Królestwa Polskiego… Kraków 1587

XVI,87 Stanów Królestwa Polskiego…, Krakow 1587

XVI,69 S.Sokołowski, De vere et falsae Ecclesiae,Cracoviae 1583

XVI,76 S.Grodzicki, O czyscu kazania wtóre, Wilno 1593

XVI,73 K. Warszewicki, De optimo statu libertatis… Kraków 1598

XVI,90 M. Miechowita, Tractatus de duabus, Krakow 1517

XVI,87 Stanów Królestwa Polskiego, Kraków 1587

XVI,74 Statuta provincie Gnesnensis, Kraków 1527

XVI,70 S. Karnkowski, Messiasz albo kazania, Poznań 1597

XVI,76 S.Grodzicki, O czyscu kazanie wtóre, Wilno 1593

XVI, 69 S. Sokołowski, De vere falsae Ecclesiae, Cracoviae 1583

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jeden × 4 =

Post comment