Fundusz Grantowy sfinansuje, a Ty skorzystaj.  Ruszają kolejne projekty dla płocczan.

 Czternaście inicjatyw organizacji pozarządowych oraz sześć projektów opracowanych przez osoby indywidualne i grupy nieformalne otrzymało wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Łącznie dwadzieścia grantów udzielonych na realizację projektów dla płocczan, umożliwi organizację inicjatyw służących m.in. podniesieniu kompetencji u dzieci, rodziców i opiekunów, poznaniu nowych technologii, realizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, aktywizacji seniorów, ale także ochronie dziedzictwa historycznego w Płocku.

Środki finansowe z Funduszu Grantowego dla organizacji pozarządowych zostały przyznane w ramach XI edycji. Natomiast osoby indywidualne i podmioty niezrzeszone otrzymały wsparcie w V edycji. Dotacje umożliwiające organizację projektów dla lokalnej społeczności, przyznawane są przez Fundusz Grantowy od 20 lat. Ich realizacja jest możliwa dzięki wsparciu założycieli i darczyńców Fundacji do których należą PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins, samorząd Płocka oraz Levi Strauss Foundation.

Wnioski w tegorocznej edycji zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur Fundacji, czyli trzyosobowy Zarząd, dwunastoosobową Radę Programową i finalnie przez sześcioosobową Radę Fundacji.

Tegoroczne projekty umożliwią realizację pomysłów polegających między innymi na organizacji dodatkowych zajęć z informatyki, matematyki, chemicznych i przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i średnich, co powinno im ułatwić udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich; zabezpieczenie zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego poprzez konserwację i digitalizację archiwalnej twórczości wybitnego i szczególnie zasłużonego płocczanina Aleksandra Macieszy, często wykorzystywanej w badaniach nad dziejami Płocka i Mazowsza. W tematyce historycznej wsparcie uzyskał także projekt dotyczący przygotowania filmu dokumentującego 30-lecie działalności pierwszego w Płocku, bractwa rekonstrukcji historycznej, czyli Płockiej Drużyny Kuszniczej. Zdaniem pomysłodawców celem projektu jest zachowanie dziedzictwa, upowszechnianie wiedzy o Płocku oraz promowanie postaw patriotycznych.

Dla najmłodszych przewidziane są także żywe lekcje historyczne w Muzeum Mazowieckim, w trakcie których przedszkolaki i uczniowie podstawówek będą mogli zwiedzić muzeum wraz z przewodnikiem, zobaczyć  spektakl teatralny z wykorzystaniem teatru ilustracji, uczestniczyć w warsztatach teatralnych zakończonych stworzeniem żywego obrazu wraz z uczestnikami.

Dobrze znane i cenione przez mieszkańców koncertowe spotkania z muzyką dla najmłodszych pn. „Miś Doremiś” umożliwi Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers przy udziale Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Z zakresu wydarzeń sportowych mieszkańcy Płocka będą mogli wziąć udział w Amatorskiej Lidze Siatkówki, a najmłodsi w zajęciach sportowych i treningach koszykówki. Przewidziane są także warsztaty psycho-edukacyjne prowadzone przez psychologa, który wytłumaczy uczestnikom jak wpłynąć na kanapowca, żeby zrobić z niego sportowca. Szczegółowe Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Internetowej Funduszu oraz profilu w social mediach.

Dotychczas Fundusz Grantowy dla Płocka wsparł ponad 440 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Celem konkursów grantowych, przyznawanych od 20 lat, jest wspieranie projektów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Fundusz Grantowy dla Płocka i społecznie odpowiedzialni Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, a także trudności gospodarcze, społeczne, klimatyczne i edukacyjne, osiągnęły poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki, czy nawet pojedynczej organizacji.

Dlatego też w ramach konkursów od 2018 roku są promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Zdaniem ich twórców realizacja SDG’s, jest szansą na zapewnienie obecnym jak i przyszłym pokoleniom lepszej przyszłości, szczególnie w obliczu dzisiejszych wyzwań. Wierzymy, że pomysły dofinansowane w każdej edycji konkursu grantowego stanowią odpowiedź na potrzeby mieszkańców Płocka, a przy okazji są innowacyjne i nietuzinkowe.

Lista Laureatów XI i V edycji konkursu grantowego zamieszczona jest pod linkiem:

Oficjalne ogłoszenie wyników XI i V edycji konkursu grantowego

 

Zapraszam również do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości wręczenia grantów dostępnych pod linkiem:

 

Galeria

 

 

 

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Płocki model współpracy został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA, a nawet w Chinach. Fundusz Grantowy dla Płocka został uznany w 2019 roku za jeden z najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce, mający największą wartość dla polskiego społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Fundacja została także umieszczona w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15 wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs).

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jedenaście − 6 =

Post comment