Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet i odesłanie ich w formie papierowej lub elektronicznej na adres Fundacji – ul. Misjonarska 22, pok.32. 09 – 402 Płock, lub koordynator@plock.eu.

Szanowni Państwo,

Rolą Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” zgodnie z założeniami jej Fundatorów – Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., jest udzielanie wsparcia płockim organizacjom pozarządowym. W trzech edycjach konkursów grantowych przekazaliśmy na Państwa projekty ponad 1 200 000 zł. Staramy się również ułatwiać Państwu kontakty z mediami, pomagać w promocji Państwa pracy.

By nasza pomoc była adekwatna do Państwa potrzeb, w ubiegłym roku prosiliśmy o wypełnienie ankiet, które pozwoliłyby nam ukierunkować działania tam, gdzie istnieją rzeczywiste potrzeby. Ponieważ prośba spotkała się z niewielkim odzewem, teraz ją ponawiamy . Planujemy nowe przedsięwzięcia, przed ich realizacją, prosimy o wskazówki. Będą dla nas bardzo cenne.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet i odesłanie ich w formie papierowej lub elektronicznej na adres Fundacji – ul. Misjonarska 22, pok.32. 09 – 402 Płock, lub koordynator@plock.eu. Na Państwa opinie czekamy do 31 sierpnia 2009 r.

Wzór ankiety
Z poważaniem

Iwona Tandecka

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pięć × 3 =

Post comment