Prosimy o wypełnienie ankiety…

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet i odesłanie ich w formie papierowej lub elektronicznej na adres Fundacji – ul. Misjonarska 22, pok.32. 09 – 402 Płock, lub koordynator@plock.eu. Szanowni Państwo, Rolą Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” zgodnie z założeniami jej Fundatorów – Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., jest…