Prosimy o wypełnienie ankiety…

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet i odesłanie ich w formie papierowej lub elektronicznej na adres Fundacji – ul. Misjonarska 22, pok.32. 09 – 402 Płock, lub koordynator@plock.eu. Szanowni Państwo, Rolą Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” zgodnie z założeniami jej Fundatorów – Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., jest…

Zapraszamy na letnie warsztaty taneczne…

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w III edycji konkursu grantowego dofinansowała Stowarzyszenie Na Recz Rozwoju Tańca IMPRESJA w organizacji letnich warsztatów tańca jazzowego. Stowarzyszenie otrzymało grant w wysokości 3 000 zł. z przeznaczeniem na wynajem sal podczas warsztatów oraz wyżywienie. Poniżej zaproszenie, jakie kieruje prezes Stowarzyszenie Katarzyna Sylwestrzak. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica oraz Stowarzyszenie…

Jak można w wakacje twórczo spędzić czas u Brata Alberta…

Dla nas to taki drugi dom – mówią podopieczni Domu Dziennego Pobytu „Ciepła Izba”, który w Płocku prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta. Kilkanaście osób – starszych, często samotnych i schorowanych, spotyka się tu codziennie. Razem spędzają czas, mają swój samorząd, który ustala harmonogram dnia, do organizacji pracy i pomocy mają dwóch terapeutów…

Pierwsze spotkanie Rady i Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w nowym składzie

Rada w nowym składzie osobowym i Zarząd Fundacji po raz pierwszy spotkali się na wspólnym posiedzeniu. Zmiany w Radzie nastąpiły na wniosek jednego z Fundatorów Fundacji – PKN ORLEN S.A Waldemara Tuszewickiego i Agatę Zwolan, którzy pracowali na rzecz Fundacji praktycznie od początku jej powołania, zastąpili Beata Karpińska oraz Zbigniew Burżacki. Nowi członkowie Rady są…

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprezentowała swoje działania podczas Mazowieckiego Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Spotkanie odbyło się w salach Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku. Udział w nim wzięli przedstawiciele płockich organizacji pozarządowych, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku, samorządu oraz biznesu – PKN ORLEN S.A. i Levi Strauss Poland. To drugie takie spotkanie na Mazowszu. Nasz cel to przede wszystkim stworzenie mazowieckiego forum, na którym…

Już ponad dwieście godzin rehabilitacji indywidualnej przeprowadzono dzięki wsparciu Fundacji

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” po raz kolejny wsparła finansowo Stowarzyszenie SCLEROSIS MULTIPLEX, które pod swoją opieką ma płocczan chorych na stwardnienie rozsiane. W III edycji konkursu grantowego na zapewnienie podopiecznym Stowarzyszenia rehabilitacji indywidualnej Fundacja przyznała grant w wysokości 13 650 zł. Stowarzyszenie rozliczyło się właśnie z pierwszej transzy – 6 000 zł., i za…