Szanowni Państwo,

zakończyła się ocena wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”. Organizacje wnioskujące o dofinansowanie zostały poinformowane o wynikach oceny.
Przed nami pozostały kwestie formalne związane z przekazaniem środków.

Oficjalna prezentacje dofinansowanych wniosków nastąpił podczas uroczystość wręczenia grantów w dniu 21.06.2018 godz. 16.00. w Domu Technika.

 

Zarząd i Rada Fundacji

Płock, 15 czerwca 2018 r.

Celem projektu „Wakacje w Płocku na wesoło” jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku poprzez organizację bezpłatnych i cyklicznych form spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania.

Wiemy jak niezmiernie ważne – szczególnie dla rodziców jest bezpieczne i mądre spędzanie wolnego czasu, szczególnie w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych, od szkoły. Chcielibyśmy, aby oferta zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych w okresie nadchodzących wakacji była w naszym mieście jeszcze bardziej szeroka, dostępna i atrakcyjna dla dzieci i rodziców. Dlatego tez kierujemy zaproszenie do płockich organizacji pozarządowych do aplikowania o granty na organizację takiego wypoczynku.

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza konkurs grantowy „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

Celem konkursu stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat) pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, bez ograniczania działań projektowych tylko do podopiecznych organizacji wnioskującej o grant.

Wnioski o dofinasowanie składać mogą:

W ramach konkursu grantowego „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”
organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010r. Nr 234 poz. 1536).

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

· 80.000 zł na dofinansowanie projektów „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

· brak, wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: 21 maja 2018 r.

Sposób składania wniosków: osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock

Ogłoszenie wyników konkursu: najpóźniej do dn. 15 czerwca 2018 r.

Okres realizacji działań bezpośrednich związanych z organizacją zajęć dla dzieci: od dn. 23.06.2018 r., maksymalnie do dn. 31.08.2018 r.

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

  1. Regulamin Konkursu grantowego „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”
  2. Wniosek o przyznanie dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – doc
  3. Wniosek o przyznanie dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – pdf
  4. Umowa o dofinansowanie w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło”
  5. Sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania w Konkursie Grantowym Wakacje_2018 w płocku na wesoło – doc
  6. Sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania w Konkursie grantowym „Wakacje 2018 w Płocku na wesoło” – pdf

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Print Friendly, PDF & Email